Zespół zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Strzeleckiej
w Szczecinie

Projekt powstał jako opracowanie konkursowe. Zgodnie z warunkami konkursu zabudowa wielorodzinna została wprowadzona do wnętrza istniejącego już kwartału mieszkalnego. Uzupełniliśmy także zabudowę pierzejową wzdłuż ulic 5 Lipca i Strzeleckiej. Zamierzeniem autorów było takie wykreowanie charakteru zabudowy, aby zwiększenie jej intensywności nie przytłaczało mieszkańców. W tym celu zaprojektowane zostały dwa budynki przesunięte względem siebie. Czwarta kondygnacja w wysokim dachu została przecięta tarasami nad częściami trzykondygancyjnymi. Uzyskano dzięki temu charakter zabudowy zbliżony do zabudowy szeregowej jednorodzinnej.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Grzegorz Ferber, Maciej Gardiasz, Marcin Jackowiak
  inwestor:
  Szczeciński TBS Sp. z o.o.
  projekt konkursowy - I wyróżnienie:
  2004