Zadaszenie trybun stadionu Pogoni,
przy ul. Twardowskiego
w Szczecinie

Koncepcja przewiduje zadaszenie (zgodnie z przepisami UEFA) minimum 10 tys. miejsc na istniejących trybunach „podwójnych" od strony południowo-zachodniej stadionu. Wzięliśmy pod uwagę planowaną w przyszłości ewentualną rozbudowę (ze względu na przepisy i potrzeby) całego stadionu o budynki administracyjno-socjalne i trybuny dla VIP-ów, stanowiska prasy, platformy dla kamer etc. Przyjęta koncepcja dachu, opartego na słupach i dźwigarach, cechuje się większym zużyciem stali w porównaniu do przekryć wiszących, ale charakteryzuje ją przy tym prostota wykonania i ograniczony obszar terenu potrzebny do jej usytuowania.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Jarosław Czarnecki, Małgorzata Rucka, Ewa Sadowska
  inwestor:
  UM i Gminy w Szczecinie
  pow. użytkowa:
  1 tys m2
  projekt:
  2000