Przebudowa Szczecińskiego Domu Sportu
przy ul. Felczaka w Szczecinie

Na terenie SDS przewidziana została modernizacja i rozbudowa istniejącej hali sportowej oraz rozbiórka pozostałych obiektów, a w ich miejsce budowę nowych. Przyszły zespół składać ma się z następujących części: basenu sportowego, basenów rekreacyjnych, hali sportowej z siłownią, pawilonów usługowo-handlowych, sal fitness i odnowy biologicznej, a także infrastruktury technicznej, placów, chodników, dojazdów oraz parkingów, zieleni wysokiej i niskiej. Projekt zakłada poszanowanie pierwotnej struktury lokalizacyjnej obiektów ze względu na ugruntowanie w świadomości mieszkańców korzystających z obiektu. Dlatego też zachowana zostanie lokalizacja m. in. wejścia głównego od strony ulic Wąskiej i Felczaka.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Piotr Boroń, Zbigniew Sroka
  inwestor:
  MOSiR w Szczecinie
  pow. terenu:
  2,3 ha
  pow. użytkowa:
  14,7 tys m2
  projekt:
  2001