Plac Miejski im. Colleoniego
w Szczecinie

Projekt jest opracowaniem konkursowym. Zaprojektowaliśmy wielofunkcyjny plac miejski jako otoczenie pod lokalizację sprowadzonego z powrotem do Szczecina pomnika Colleoniego. Poprzez stopniowe podwyższenie posadzki placu w kierunku jego obrzeży uzyskaliśmy atrakcyjną użytkowo przestrzeń oraz izolację akustyczną i wizualną od otaczającego plac ronda. W tym celu na obrzeżach utrzymaliśmy oraz wzbogaciliśmy program zieleni miejskiej. Pomnik został usytuowany centralnie na historycznym cokole jako element widoczny z promieniście rozchodzących się ulic.  Aranżacja przestrzeni placu różni się w zależności od zmieniających się uwarunkowań. W tym celu w posadzce umieszczone są gniazda  dla montażu tymczasowych składanych pawilonów, tablic, ekranów itp. Wokół pomnika zaprojektowano lustro wody.

 • autorzy:
  Grzegorz Ferber, Andreas Guskos, Marcin Jackowiak,
  Krzysztof Ostoja - Hełczyński
  inwestor:
  UM w Szczecinie
  projekt konkursowy - I wyróżnienie:
  2002