Na atrakcyjność terenu wpływają następujące czynniki: lokalizacja w połowie drogi między centrum Szczecina a centrum Polic, położenie przy głównej drodze łączącej oba miasta, realizowany w przyszłości układ drogowy w rejonie inwestycji, obowiązujący plan miejscowy, deficyt funkcji handlowej, usługowej i rozrywkowej w tym rejonie. W przyszłości teren będzie zlokalizowany przy węźle drogowym realizowanej przez miasto, w 3 etapach, inwestycji o nazwie „Trasa Północna" oraz planowanej przebudowy ulicy Szosa Polska. Obie arterie komunikacyjne będą posiadały cztery jezdnie, zapewniające sprawną komunikację między centrum Szczecina a centrum Polic. Ponadto możliwa jest lokalizacja dwóch obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Od strony południowej obszar sąsiaduje z rozwijającymi się dynamicznie terenami pod budownictwo wielorodzinne. Obecnie w tym rejonie miasta istnieje duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju obiekty usługowo - handlowe. Widoczny jest wyraźny deficyt w tej dziedzinie.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak
  inwestor:
  Prywatny
  pow. terenu:
  11.4 ha
  pow. użytkowa:
  41.827 m2
  projekt:
  2012 - koncepcja