Zespół mieszkaniowy wielorodzinny
przy ul. Łącznej i Kukułeczki, tzw. „Sienno”
w Szczecinie

Projektowana zabudowa składa się z 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego mieszkalno-usługowego. Intencją architektów było stworzenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego o spójnym wyrazie, który posiada charakter podmiejskiego Osiedla mieszkaniowego, ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu charakterystycznego dla małego miasteczka. Konfiguracja terenu oraz walory widokowe zostały wykorzystane w kształtowaniu kompozycji urbanistycznej. Osiedle podzieliliśmy na 3 części - trasy: północny, środkowy i południowy, które otwierają się na przestrzeń na zewnątrz Osiedla lub na najciekawsze jego wnętrza.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki,
  Dominika Bogdanowicz- Czaplicka,
  Maciej Gardiasz, Grzegorz Ferber, Ewa Sadowska, Daniel Strzeszewski, Marcin Jackowiak
  inwestor:
  Szczeciński TBS Sp.z o.o.
  pow. terenu:
  2,8 ha
  pow. użytkowa:
  15,5 tys m2
  projekt:
  2003-2009
  ilość mieszkań:
  298