Zespół mieszkalno - usługowy przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie Płoni

W koncepcji przyjęto założenia: wyeksponowania kompozycyjnego i funkcjonalnego terenu leżącego wzdłuż rzeki Płonia, płynnego połączenia nowego zespołu z istniejącą tkanką urbanistyczną, wykreowania w obrębie zespołu stref o zróżnicowanym charakterze architektonicznym, zachowania niepowtarzalnego klimatu miejsca. W pasie terenu wzdłuż rzeki Płoni zachowano ceglaną halę produkcyjną wraz z budynkiem wieży jako główną dominantę przestrzenną i atrakcję architektoniczną całego założenia. W pobliżu zlokalizowano plac wielofunkcyjny mieszczący plac zabaw, oczko wodne, miejsca rekreacji i odpoczynku. Wprowadzeno kierunki najść na istniejące elementy krajobrazu rzeki w tym miejscu tj. obiektu tamy oraz zabytkowego mostku w konstrukcji stalowej. Zaprojektowano zespół zabudowy o zróżnicowanym charakterze. Zabudowa o największej intensywności zlokalizowana została od strony wjazdu na teren z ulicy Szosa Stargardzka. W kierunku południowym następuje zmiana rodzaju zabudowy na jednorodzinną wraz ze zmniejszeniem jej intensywności.

 

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Katarzyna Chmielewska, Marcin Jackowiak, Michał Pawluk
  inwestor:
  Prywatny
  pow. terenu:
  13.7 ha
  pow. użytkowa:
  56.331 m2
  projekt:
  2011- 2012 - koncepcja