Zespół mieszkaniowy wielorodzinny tzw. Małych Domów Mieszkalnych (MDM)
przy ul. Marynarzy Polskich w Szczecinie

Zaprojektowany zespół obejmuje 12 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi. Intencją projektantów było stworzenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego o spójnym wyrazie, który posiada charakter podmiejskiego osiedla mieszkaniowego.  Zaproponowana zabudowa podkreśla pierzeje ulic Marynarzy Polskich i Gen. Kopańskiego oraz tworzy kameralne wnętrza otwarte na przyległy ciek wodny Wierzbak. Na terenie Osiedla zaprojektowano wydzielone tereny rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz ciągi spacerowe dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo, w celu podkreślenia podmiejskiego charakteru zabudowy, przed mieszkaniami na parterze wydzielono przedogródki przynależne do tych mieszkań.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Marcin Durys,
  Małgorzata Nowakowska-Cicio,
  Krzysztof Słomiany
  inwestor:
  Modehpolmo Sp. z o.o.
  pow. terenu:
  2,9 ha
  pow. użytkowa:
  20,1 tys m2
  projekt:
  2010
  ilość mieszkań:
  150