Zespół zabudowy mieszkaniowej na osiedlu „Nad Rudzianką”
w Szczecinie

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Grzegorz Ferber, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński
  inwestor:
  TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.
  projekt:
  2004