Zabudowa Osiedla “Kapitanów”
przy ul. Polskich Marynarzy
w Szczecinie,
Etap I i II

Zaprojektowane osiedle mieszkaniowe powstało jako kontynuacja zabudowy mieszkalnej na tym terenie. Zaprojektowany został zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi. Projekt został przygotowany w oparciu o wytyczne MPZP. Kompletna dokumentacja budowlana zakładała możliwość etapowania całej inwestycji.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Jacek Czaplicki, Marcin Jackowiak, Andreas Guskos
  inwestor:
  Sanix - Tur Development
  pow. terenu:
  2,1 ha
  pow. użytkowa:
  24,6 tys. 2
  realizacja:
  2008
  ilość mieszkań:
  260