Apartamenty na Osiedlu „Nowe Orłowo”
w Gdyni

Zasadnicza idea całego projektowanego zespołu i wszystkich jego składowych i etapów polega na takim usytuowaniu zabudowy, aby wytworzyć swego rodzaju „spinacz" pomiędzy obszarem ulic Orłowskiej i Zwycięstwa /główne skrzyżowanie /, a wzgórzem znajdującym się od północnej strony terenu /tereny rekreacyjne/. Stąd założenie głównej osi komunikacji pieszej , prostej, bezpośrednio od skrzyżowania i znajdującej się tam projektowanej dominanty w postaci wysokiego budynku biurowego poprzez główny plac zespołu łączący wszystkie jego części , aż do skraju wzgórza. Oś ta dodatkowo podkreślona jest zabudową mieszkalną o odmiennym charakterze w stosunku do reszty zespołu. Odmienność ta i główna oś dodatkowo podkreślona będzie bogatym programem zieleni wysokiej i niskiej tak, aby stworzyć swego rodzaju „zielony korytarz" łączący wzgórze ze skrzyżowaniem i głównym ciągiem zmierzającym w kierunku mola.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Marcin Jackowaiak, Łukasz Rożek, Krzysztof Słomiany,
  Daniel Strzeszewski
  inwestor:
  Invest Komfort
  pow. użytkowa:
  45,694 m2
  projekt konkursowy - I wyróżnienie:
  2010
  ilość apartamentów:
  211