Projekt “Kwartału Foksal”
w Warszawie

Teren wnętrza kwartału ulic Foksal, Smolnej i Nowego Światu przeznaczony został w całości pod pasaż handlowo-usługowy z dominującą funkcją usługową. Dla uzupełnienia i powiązania z zewnętrznymi ulicami proponujemy przeznaczyć do trzech kondygnacji nadziemnych istniejących budynków na funkcje usługowo-biurowe. Funkcje pasażu uzupełnione zostały o dwa parkingi podziemne. Wyznaczone zostały obowiązujące i nieprzekraczalne gabaryty zabudowy. Całość jako element pasażu handlowo-usługowego na obu końcach został zakończony dziedzińcami. Cała zabudowa obrzeżna-okalająca przewidziana jest do odnowienia i zmian funkcjonalnych, wnętrza kwartału przeznaczone do rewaloryzacji i powiązania z ulicami okalającymi przez system bram o podwórek już istniejących kamienic.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Piotr Boroń, Krzysztof Ostoja-Hełczyński
  inwestor:
  UM i Gminy w Warszawie
  projekt konkursowy:
  2002