• autorzy:
    Ryszard Burbicki, Dominika Bogdanowicz-Czaplicka, Marcin Durys, Monika Sobczyk, Błażej Orzechowski
    inwestor:
    Gmina i Miasto Świnoujście