Konkurs na Koncepcje Programowo-przestrzenną zabudowy
w Podjuchach koło Szczecina

Założenie urbanistyczne przekształceń szczecińskiej dzielnicy Podjuchy oparliśmy na koncepcji stworzenia nowoczesnej wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowej z wykorzystaniem historycznego układu rynku i lokalizacji kościoła oraz wykorzystaniem bezpośredniego dostępu do linii brzegowej Odry. Zaprojektowana kompozycja oparta jest na głównej osi kompozycyjnej: kościół - plac miejski z Domem Kultury - brzeg Odry. Strefę istniejącej zabudowy uzupełniono o nowe budynki w skali istniejącej zabudowy utrzymując podstawowe przebiegi istniejących ulic. W strefie wolnej od zabudowy istniejącej zaprojektowaliśmy zwartą tkankę mieszkaniową z głównym placem przynależnym do obiektu Domu Kultury, opartą na prostej kompozycji zwielokrotnionych wnętrz rekreacyjnych o regularnym kwadratowym kształcie. Całość spięta została układem ciągów pieszych. Niewykorzystane obecnie nabrzeże uaktywniono, projektując liczne funkcje dodatkowe i promenadę nad brzegiem Odry. Dzielnicę uzupełnia strefa zieleni publicznej ze skwerami i terenami spacerowymi.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński
  inwestor:
  UM i Gminy w Szczecinie
  pow. terenu:
  30 ha
  projekt konkursowy:
  2005