Koncepcja programowo - przestrzenna zabudowy kwartału ulic: Mickiewicza, Janickiego, Wernyhory i Klonowica
w Szczecinie

Koncepcja zakładała stworzenie miejskiej przestrzeni wielofunkcyjnej na zdegradowanym terenie wojskowym, dotychczas wyłączonym z tkanki miejskiej. Projekt obejmuje lokalizację przy ulicy Mickiewicza budynku sądu apelacyjnego w istniejących przedwojennych obiektach. Na przeciwległym biegunie terenu, od strony ulicy Klonowica, przewidzieliśmy funkcję mieszkalną. Pomiędzy tymi biegunami w centralnej części terenu zlokalizowane są funkcje biurowa, handlowa i rozrywkowa. Przestrzenie wewnętrzne spajają cały teren na osi północ - południe. Wokół placu miejskiego, od strony południowej, zaprojektowaliśmy budynki sądu oraz inne obiekty użyteczności publicznej.  Zabudowa mieszkalna zlokalizowana została wokół wewnętrznego terenu o charakterze parkowym,  stanowiąc atrakcyjną przestrzeń miejską.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Grzegorz Ferber, Andreas Guskos, Marcin Jackowiak
  inwestor:
  UM i Gminy w Szczecinie
  pow. terenu:
  30 ha
  projekt:
  2005