Koncepcja programowo-przestrzenna
zagospodarowania na cele
sportowo-rekreacyjne i mieszkaniowe
w Trzęsaczu

Zespół Trzęsacz to urbanistyczne założenie zlokalizowane bezpośrednio w centrum małej nadmorskiej miejscowości turystycznej. Nowoprojektowany obszar o funkcjach pensjonatowo-mieszkaniowej oraz sportowo-rekreacyjnej stanowi kontynuację istniejącego założenia pałacowo -parkowego rozbudowanego w stronę południową. Strefa A to istniejący kompleks pałacowy rozbudowywany o funkcje hotelową i wellness&spa. Strefa B: zespół sportowo-rekreacyjny ze stadniną koni, kortami tenisowymi, boiskami oraz rezerwą parkingową dla całego kompleksu. Strefa C to zespół zabudowy wolnostojącej o funkcji pensjonatowo-mieszkaniowej z podstawowymi usługami handlu, gastronomii i oświaty. Całość założenia spięto układem ciągów spacerowo parkowych łączących wszystkie strefy założenia urbanistycznego. Architektura skromna, nowoczesna o charakterze zabudowy nadmorskiej.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Adam Zwoliński, Krzysztof Słomiany
  pow. terenu:
  40 ha
  pow. użytkowa:
  330 tys. m2
  projekt:
  2008