• autorzy:
    Ryszard Burbicki, Arkadiusz Barczyszyn, Katarzyna Gralak
    inwestor:
    Zakład Budowlany SIEMASZKO