Budynek Biurowo-apartamentowy
przy ul. Św. Ducha
w Szczecinie

Projekt zakłada budowę obiektu mieszkalno-usługowego i zagospodarowanie terenu działki. Przeważać ma funkcja usługowa, szczególnie biurowa stanowiąca powyżej 50 proc. powierzchni nadziemnej. Budynek ma sześć kondygnacji (jedynie środkową część zaplanowaliśmy jako trzykondygnacyjną ze względu na ograniczony dostęp do dróg pożarowych), jest podpiwniczony, dwuklatkowy z elementami galerii, płaskim dachem. W kondygnacji podziemnej wydzielone zostały boksy garażowe dla 33 samochodów, przeznaczone dla części mieszkalnej. Teren wokół budynku zaprojektowaliśmy tak, aby partery miały bezpośredni dostęp do terenu przyległego. Aby nowy budynek współgrał z otoczeniem, zastosowane zostały podobne rozwiązania materiałowe (klinkier, tynki), kolorystyczne i bryłowe (podziały elewacji, dachy), nawiązujące do elementów wykończeniowych zabudowy sąsiedniej.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Krzysztof Słomiany
  inwestor:
  Maru Sp. z o.o.
  pow. terenu:
  0,4 ha
  pow. użytkowa:
  5,5 tys m2
  pow. użytkowa biur:
  2,5 tys m2
  pow. mieszkań i usług:
  2,0 tys m2
  projekt:
  2004