Galeria handlowo-usługowa
przy ul. Dąbrowskiego
w Świnoujściu

Planowany Zespół zlokalizowany jest w kwartale ograniczonym ulicami: Dąbrowskiego, Konstytucji 3 Maja i ulicą Piastowską w dzielnicy Śródmieście w Świnoujściu, którego układ urbanistyczny wraz z historyczną zabudową wpisany jest do rejestru zabytków. Teren inwestycji jest położony w strefie „C" ochrony uzdrowiskowej. Zespół składa się z szeregu lokali usługowych i handlowych zlokalizowanych na 3 kondygnacjach nadziemnych oraz jednopoziomowego parkingu podziemnego dla obsługi i klientów. Projektowany zespół obiektów o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych ma formę prostej, nowoczesnej bryły dopasowanej gabarytami do zabudowy sąsiedniej. Architektura w założeniach jest skromna i funkcjonalna o wyważonych, eleganckich proporcjach.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Marcin Durys,
  Małgorzata Nowakowska-Cicio,
  Adam Zwoliński
  inwestor:
  Redevco Polska Sp. z o.o.
  pow. terenu:
  5,6 tys m2
  pow. użytkowa:
  14,5 tys m2
  projekt:
  2010