Zespól handlowo-usługowy "Dom Kupca"
przy ul. Krzywoustego,
w Szczecinie

Zabudowę pierzei od strony ul. Krzywoustego będącą zadaniem konkursowym przeznaczono w całości na funkcje handlowo-usługowe. Temu właśnie służą kondygnacje parteru oraz pierwszego i drugiego piętra, wydzielone zostały na nich jedynie zespoły wind i klatek schodowych. W celu uatrakcyjnienia powierzchni handlowej, jako zasadę w kształtowaniu funkcji i środka obiektu przyjęliśmy układ pasażów-uliczek wewnętrznych, w parterze częściowo na zasadzie podcieni do ul. Krzywoustego. Obiekt został zaprojektowany jako uzupełnienie pierzei ulic Krzywoustego i Bogusława. W podziałach bryły budynku projekt nawiązuje do historycznych granic własnościowych i etapowania. Od strony ul. Krzywoustego obiekt nawiązuje gabarytami oraz układem gzymsów do historycznej zabudowy XIX-wiecznej. Elewacja zewnętrzna wykończona szkłem i aluminium w formie ścian osłonowych, partery wykończone kamieniem.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Piotr Fiuk, Piotr Hofman, Sławomir Wunsch, Zbigniew Wolanowski
  inwestor:
  Kupiec Sp. Zo.o.
  pow. terenu:
  0,9 ha
  pow. użytkowa:
  20 tys m2
  projekt konkursowy - II nagroda:
  1997