Zespół Usługowo-handlowy
przy ul. Wyzwolenia
w Szczecinie

Z uwagi na wielkość działki, atrakcyjną lokalizację w centrum miasta oraz potrzeba dostosowania wysokości zabudowy do kontekstu miejsca, zaprojektowaliśmy obiekt o mieszanej funkcji, zbudowany w oparciu o urbanistyczne zasady kształtowania miasta. Posłużono się takimi składowymi programu jak ulica, plac oraz dominanta, kształtującymi charakter architektoniczny zespołu. Całość założenia została oparta na osi wzdłuż alei Wyzwolenia oraz wokół placów ulokowanych na niej. Wzdłuż wewnętrznej ulicy na trzech kondygnacjach nadziemnych zlokalizowaliśmy funkcję handlową oraz rozrywkową. W narożniku u zbiegu ulic Wyzwolenia i Małopolskiej znalazł się główny plac oraz hotel o wysokości kilkunastu kondygnacji jako akcent wysokościowy. Na kondygnacjach wyższych wzdłuż Alei Wyzwolenia zaplanowaliśmy funkcję biurową oraz rozrywkową i gastronomiczną. Dachy pomyślane zostały jako urządzona zieleń służąca użytkownikom biur oraz funkcji gastronomicznych tam zlokalizowanych.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Andreas Guskos, Grzegorz Ferber, Marcin Jackowiak.
  inwestor:
  Echo Investment S.A.
  pow. terenu:
  3,5 ha
  pow. użytkowa:
  105 tys m2
  ilość miejsc postojowych:
  2000