Budynek Mieszkalno - Usługowy
na działce nr 16 
przy ulicy Marynarzy Polskich 
w Szczecinie
wersja 2

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Ewa Sadowska, Daniel Strzeszewski
  inwestor:
  Inwestor F.B.H.U. Modehpolmo sp. z o.o.
  pow. terenu:
  0,2 ha
  pow. użytkowa:
  2,8 tys m2
  projekt:
  2010