Budynek usługowo-biurowy z kliniką medyczną
przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie

Teren inwestycji jest obszarem zagospodarowanym - fragmentem XIX-wiecznej parceli Gimnazjum im. Cesarza Wilhelma. W związku z tym, ze względu na ograniczoną wolną przestrzeń, projektowana zabudowa będzie miała charakter śródmiejski o wysokiej intensywności. Konieczność utrzymania historycznego układu kompozycyjnego, jakim jest ul. Niedziałkowskiego, budynek nowoprojektowany został wycofany w głąb działki, poza szpaler drzew i budynek adaptowany na biura. Stworzyliśmy harmonijny układ nowej i starej zabudowy ze wspólnym dziedzińcem wewnętrznym w postaci ciągu pieszo-jezdnego oraz zieleńców. Projektowany budynek jest 6-kondygnacyjnym obiektem mieszkalno-usługowym, o konstrukcji monolitycznej i tradycyjnej, z garażem podziemnym. Budynek adaptowany to obiekt 3-kondygnacyjny, projekt zakłada przywrócenie pierwotnych podziałów elewacyjnych od strony głównej ulicy oraz przebudowę poddasza w konstrukcji lekkiej stalowej z wypełnieniem szklanym, krytej płaskim dachem o konstrukcji stalowej.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki,
  Krzysztof Ostoja-Hełczyński, Ewa Sadowska, Natalia Zombirt
  inwestor:
  Modehpolmo Sp. z o.o.
  pow. terenu:
  0,3 ha
  pow. użytkowa:
  1,7 tys m2
  projekt:
  2000