Kompleks Biurowo-handlowy „Posejdon"
przy Bramie Portowej w Szczecinie 

Inwestycja polega na zabudowaniu terenu kwartału kompleksem biurowo-handlowo-usługowym złożonym z obiektu nowoprojektowanego i przebudowanego istniejącego budynku Domu Towarowego „Posejdon". Nowa zabudowa zaprojektowana została wzdłuż ulic okalających, w układzie pierzejowym, wypełniając niezabudowaną przestrzeń i tworząc docelowo wraz z istniejącym budynkiem zabudowę obrzeżną w całym kwartale. Wewnątrz kwartału zabudowy zlokalizowane są dwa wewnętrzne, niezadaszone w sposób stały dziedzińce o charakterze  reprezentacyjnym. Rozwiązania architektoniczne podporządkowaliśmy przyjętej koncepcji stworzenia harmonijnego w odbiorze budynku na tle otaczającej zabudowy. Celem było przywrócenie oryginalnego wyglądu elewacji istniejącego budynku domu towarowego z okresu przedwojennego na podstawie archiwalnych materiałów (zdjęć, rysunków architektoniczno-budowlanych).

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Dominik Górski, Marcin Jackowiak,
  Małgorzata Nowakowska-Cicio, Krzysztof Słomiany
  pow. terenu:
  1,3 ha
  pow. biurowa klasy A:
  23 tys m2
  pow. handlowo-usługowa:
  3,3 tys m2
  pow. użytkowa obiektu:
  41,5 tys m2
  projekt:
  2009